GINOP-3.1.3-15-2016-00001 PROJEKT

A KORMÁNY AZ IT VÁLLALKOZÁSOK NEMZETKÖZI PIACRA JUTÁSÁT TÁMOGATÓ PROGRAMOT INDÍTOTT

A mintegy 6,3 milliárd forint 100% vissza nem térítendő uniós forrásból megvalósuló INPUT Program a hazai infokommunikációs szektor startup, mikro- és kisvállalkozások hatékonyságát, jövedelemtermelő képességének erősítését szeretné elősegíteni, ezzel párhuzamosan exporttevékenységük növelésére ösztönzi őket.

Az INPUT célja, hogy a program által bevont IKT szektor startup vállalkozásai, és az innovatív informatikai projekteket kezdeményező természetes személyek száma elérje a 350-et és jelentős részük nemzetközi sikereket is elérjen. A programhoz kapcsolódóan összesen több mint 300 ingyenes képzésre és rendezvényre kerül sor 2022. szeptember 29-ig.

A Kormány a program keretében segítséget nyújt a termékfejlesztésben, valamint ingyenes képzést, mentorálást, és a nemzetközi piacra jutás lehetőségét biztosítja. Az érdeklődők, a közép-magyarországi régiót leszámítva, tizenkét egyetemi városban fordulhatnak majd a területi koordinátor hálózat munkatársaihoz. Az INPUT programba jelentkezők Magyarország egész területén az ő segítségükkel vehetik igénybe a programhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, mérhetik fel hiányterületeiket, bővíthetik kapcsolati tőkéjüket és találhatják meg a számukra legideálisabb mentort, befektetőt.

A programban részt vevő startupok saját igényeikre szabott fejlesztési javaslattervet kapnak, amelyek tartalmazzák többek között a munkájukhoz szükséges szakmai kompetenciákat, azok fejlesztését, valamint a javasolt képzéseket, üzleti találkozókat és kiállításokat is.

A vállalkozások külpiacra jutását emellett a kifejlesztett termékek célpiacán tevékenykedő, elismert üzletemberek, és junior nemzetközi szakértők is segítik.

A program illeszkedik a kormány által 2016-ban elfogadott Digitális Startup Stratégiában elfogadott célokhoz, amely egy folyamatosan fejlődő, gazdaságilag is erős hazai startup kultúra kialakítását tűzte ki célul. Ehhez az állam olyan üzleti környezetet biztosít, amely célzottan támogatja a startup vállalkozások létrejöttét, piacra lépését és fejlődését, ösztönzi a vállalkozó szellem erősítését, a különböző együttműködési formák létrehozását, és megfelelő finanszírozási forrásokat biztosít, ezáltal elősegítve a magyar vállalkozások nemzetközi versenyképességének növelését.