Szervezet adatai

A Társaság elnevezése: Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A Társaság rövidített elnevezése: Neumann Nonprofit Közhasznú Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
Adószám: 18087138-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-920343

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú mellékletének VII. fejezete alapján a Társaság vonatkozásában az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.)